Zwiedzanie Ikhalto

Położony 10 kilometrów od Telawi zespół klasztorny został założony w VI wieku przez św. Zenona, kolejnego z tzw. XIII Ojców Syryjskich, którzy krzewili wiarę w Chrystusa na terenie wschodniej Gruzji. Miejsce zasłynęło z ufundowanej przez króla Dawida Budowniczego Akademii (XII w.) gdzie nauczano filozofii, retoryki, astronomii, geografii. Zgodnie z legendą pobierał tutaj nauki najwybitniejszy wieszcz narodowy Szota Rustaweli, autor poematu „Witeź w tygrysiej skórze”.

Zobacz post Zwiedzanie Ikhalto na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected