Tragiczny los cesarza Chongzhen.

Był rok 1644. Cesarz Chongzhen z dynastii Ming, sprawował władzę od 17 lat. Wtedy to, Li Zicheng poprowadził 400 000 chłopów na Beijing, stolicę dynastii. W południe 17-ego marca oddziały chłopów przystąpiły do ataku. Następnego dnia, Li Zicheng wysłał posłańców, których zadaniem było nakłonienie cesarza do abdykacji i poddan

Zobacz post Tragiczny los cesarza Chongzhen. na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected