Siedmiogród – Siedmiu Wspaniałych

Ukryty pośród kilku pasm potężnych Karpat Siedmiogród (rum. Transilvania / Ardeal, węg. Erdély, niem. Siebenbürgen, łac. Septem Castra), na przestrzeni wieków stał się miejscem współistnienia kilku nacji, które znacząco odcisnęły piętno w historii tego regionu. Najważniejszymi jego mieszkańcami byli Węgrzy, stanowiący tutejszą szlachtę, Szeklerzy – uprzywilejowana, wolna ludność i sprowadzeni tu w XIII wieku, aby odbudować ze zniszczeń miasta zaatakowane przez Mongołów, Sasi Siedmiogrodzcy.

Siedmiogród – Siedmiu Wspaniałych

Zobacz post Siedmiogród – Siedmiu Wspaniałych na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected