Rok Wisły. Wisła od źródeł do ujścia

Wisła jest chyba najbardziej polską spośród polskich rzek. Płynąc przez 1047 kilometrów, od stoków Baraniej Góry do Bałtyku spina cały nasz kraj swoim esowatym kształtem. Nad nią rozłożyły się miasta, dzięki niej kwitł handel, a na piaszczystych łachach rzecznych swój raj znalazły ptaki. Rok 2017 to Rok Wisły. I ja dokładam malutką cegiełkę do jego obchodów.

Zobacz post Rok Wisły. Wisła od źródeł do ujścia na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected