Ptaki

Ptaki zawsze spotykam w swoich podróżach, czy to w plenerze czy w mieście. Miło je obserwować choć większości nie potrafię nazwać. Są dzikie i domowe, są takie co fruwają i nieloty lub prawie nieloty. Czasem uda mi się je sfotografować.

Troszkę informacji z wikipedii na ich temat.

      Ptak – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Istnieje około 10 tys. gatunków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
Zobacz post Ptaki na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected