Portugalska spuścizna w Starym Goa. Kiedyś gigant, dziś…

Portugalska spuścizna w Starym Goa. Kiedyś gigant, dziś…Wśród najbardziej zaskakujących skarbów Indii niewątpliwie należy przyjrzeć się Old Goa. Czyli po naszego Staremu Goa, gigantycznemu kolonialnemu miastu, żywcem przeniesionemu z późnośredniowiecznych i renesansowych miast Europy w wilgotne i mało przyjazne tropikalne brze …

Zobacz post Portugalska spuścizna w Starym Goa. Kiedyś gigant, dziś… na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected