Ołomuniec sakralnie

Starówka Ołomuńca jest druga w Czechach pod względem wielkości. W poprzednim wpisie spacerowałam po Górnym i Dolnym Rynku.
Ten wpis poświęcę obiektom sakralnym miasta. Do odwiedzenia wybrałam cztery ze względu na wartość historyczną i architektoniczną a także weszłam na jedną z wież aby zobaczyć panoramę miasta. Oczywiście w mieście obiektów sakralnych jest dużo więcej. Czy można było zajrzeć do pozostałych – nie wiem, nie sprawdzałam.

Odwiedziłam:

  1. Kościół św. Maurycego gdzie weszłam również na wieżę rzadkimi dwubiegowymi schodami..
  2. Kościół św. Michała
  3. Kaplicę św. Jana Sarkandera
  4. Katedrę św. Wacława

 

Zobacz post Ołomuniec sakralnie na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected