O tym się turystom nie mówi. Więzienia polityczne i zbrodnie NKWD we Lwowie

Muzeum Pamięci Narodowej „Więzienie przy Łąckiego” to miejsce, którego nie znajdziesz w żadnym przewodniku po Lwowie, nie usłyszysz o nim w Punkcie Informacji Turystycznej, nie jest zaznaczone na ich mapie atrakcji turystycznych. Dlaczego? Bo to miejsce psuje obraz uroczego Lwowa, otwartego na turystów, pełnego kawiarenek i ulicznych grajków, bo to miejsce jest ciągle krwawiącą raną, niezabliźnioną. Bo wreszcie historia tego miejsca, przedstawiana na planszach informacyjnych muzeum jest nieobiektywna, skupiona jedynie na Ukraińcach, podczas gdy większość ofiar stanowili Polacy. Nie znajdziemy tam ani jednego zdania w języku polskim, ani jednego polskiego nazwiska, choć to miejsce tak bardzo związane jest również z naszą historią. Takich więzień było cztery: Brygidki, na Zamarstynowskiej, na Jachowicza i na Łąckiego.

Zobacz post O tym się turystom nie mówi. Więzienia polityczne i zbrodnie NKWD we Lwowie na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected