Mccheta – gruzińska ziemia źródeł

Mccheta jest jednym z najstarszych miast w Gruzji, z zabytkami wpisanymi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się 20 minut samochodem od Tbilisi, jakieś 12 km.

Od ok. III w. p.n.e. do V w. n.e. znajdowała się tutaj stolica Kartlii zwanej również Iberią Kaukaską. Królestwo obejmowało terytorium dzisiejszej Kachetii, Kartlii, części Turcji i Armenii.

Za sprawą kartlijskich władców króla Miriana III i królowej Nany i nawracającej na ich terytorium mniszki Nino z Kapadocji królestwo przyjęło chrześcijaństwo jako religię państwową już w 334 roku n.e., jako drugi kraj po Armenii, na równi z Etiopią. Wydarzenie to opisano w jednym z najstarszych zabytków literatury gruzińskiej„Nawrócenie Kartlii” (gruz. მოქცევაჲ ქართლისაჲ) datowanym na VII w.. n.e

Zobacz post Mccheta – gruzińska ziemia źródeł na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected