Kluż Napoka – W sercu węgierskie

Każdy region w Europie ma chyba miasto, będące esencją tego, co w nim najlepsze. Nie inaczej jest też w Transylwanii, której sercem zwykło określać się miasto Kluż-Napoka (rum. Cluj-Napoca, węg. Kolozsvár, niem. Klausenburg). Jego barwna historia pozostawiła tu ślady, będące przede wszystkim dowodem dążenia do jedności wielokulturowej społeczności, która w dzisiejszym świecie nie miała by już chyba prawa bytu. Jak wiele moglibyśmy się nauczyć o szerokopojętej tolerancji, gdyby te mury mogły do nas przemówić.

Kluż Napoka – W sercu węgierskie

Zobacz post Kluż Napoka – W sercu węgierskie na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected