Galicja kolebką przemysłu naftowego

Początki światowego przemysłu naftowego zrodziły się w Polsce, kiedy to aptekarz, Ignacy Łukasiewicz wydestylował z ropy naftę świetlną.
Po raz pierwszy lampa naftowa zapłonęła 31 lipca 1853 r. podczas operacji we lwowskim szpitalu. I ten dzień przyjmuje się jako symboliczną datę narodzin światowego przemysłu naftowego.

Ropa naftowa zwana dawniej olejem ziemnym lub olejem skalnym znana była już w starożytności. Pisali o niej Arystoteles, Herodot i inni. W Polsce pierwsze wzmianki o oleju skalnym pojawiły się w XV wieku w zapiskach Jana Długosza. W XVI w. wspomina się, iż w Bieczu używano ropy do oświetlania grodu i sygnalizacji na wypadek zagrożenia.

Wraz z pojawieniem się ropy, narodziły się również nowe zawody: poszukiwacz, zbieracz, sprzedawca ropy i produktów naftowych. Pojawili się więc ropiarze, maziarze, smarowozi, powszechnie nazywani „łebakami”. Nazwa ta związana była przede wszystkim z miejscami, gdzie ropy szukano w zagłębieniach ziemi. Łebacy zbierali ją za pomocą włosia z końskich ogonów lub wiązek splecionych traw, które gołymi rękami wyżymali do wiader. Podgrzewając i zagęszczając ropę, uzyskiwali produkty zdatne do smarowania osi i wałów urządzeń, konserwacji skór, zabezpieczania drewna, a także do leczenia*.

*PB w Polsce „Światło z ziemi – Historia przemysłu naftowego w Polsce”

Ale wróćmy do bliższych nam czasów. Około stu lat temu Galicja była jednym z najważniejszych centrów światowego przemysłu naftowego. W szczytowym okresie (ok. 1908 r.) stała się trzecim na świecie producentem ropy naftowej, po Stanach Zjednoczonych i Rosji. Naftowe eldorado skończyło się w pierwszej połowie XX wieku.

Jedziemy do miejscowości Bóbrka aby obejrzeć pamiątki związane z przemysłem naftowym, zgromadzone w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

Wchodząc na teren skansenu wyczuwam delikatny zapach ropy naftowej. Pierwsze co rzuca się w oczy to interesujący budynek wystawowy. Zaraz przy wejściu wita nas twórca polskiego przemysłu naftowego, Ignacy Łukasiewicz.Wewnątrz na parterze znajdują się eksponaty związane z przemysłem naftowym, natomiast w podziemiach wystawa multimedialna.

Zobacz post Galicja kolebką przemysłu naftowego na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected