Collegium Maius

Jest 12 maj 1364 r. Z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego otwarto Uniwersytet Krakowski – jedną z nielicznych w Europie uczelni. Jednak z chwilą śmierci króla w 1379 r. Uniwersytet przestaje istnieć.

Początek historii Collegium Maius rozpoczyna się 26 lipca 1400 r., kiedy król Władysław Jagiełło kupuje budynek (róg ulic św. Anny i Jagiellońskiej) i przeznacza na potrzeby Uniwersytetu. Pragnie kontynuować dzieło rozpoczęte przez króla Kazimierz Wielkiego. W następnych latach do budynku Collegium Maius przyłączone zostają sąsiednie kamienice. Całość przebudowano a dziedziniec otoczono krużgankami.

W XV w. studentami byli nie tylko Polacy ale także Rusini, Litwini, Węgrzy, Niemcy, Czesi, Szwajcarzy, Anglicy, Niderlandczycy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Tatarzy. W tamtym czasie uniwersytet słynął zwłaszcza z nauki prawa, matematyki i astronomii. Wśród studentów znalazł się Mikołaj Kopernik, który wpisał się na studia w 1491 r.

Jednym z najlepszych okresów uczelni był XV w.

W latach 1949-1964 przeprowadzono kompleksowy remont. Po jego zakończeniu otwarto  Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego wnętrzach można oglądać eksponaty przedstawiające historię krakowskiej uczelni.

Wchodzę na dziedziniec i przenoszę się w XV w.

Zobacz post Collegium Maius na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected