BIAŁOWIEŻA cd.

Kolejny dzień pobytu w Białowieży zaczynamy dość wcześnie z nadzieją na spotkanie z dziką zwierzyną w Rezerwacie Pokazowym Żubra, gdzie w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie, wilki i rysie.Moje nadzieje na licznie spacerującą zwierzynę by

Zobacz post BIAŁOWIEŻA cd. na blogu autora
Udostępnij

O autorze

Could create table version :No database selected